G1 בדירוג מעלה

G1 בדירוג מעלה

קבוצת G1 דוגלת במחויבות רחבת טווח לקהילה ולסביבה. מתוך הכרה בעוצמתנו, כחברה עסקית גדולה ומתחדשת, אנו מקפידים לפעול באחריות לרווחתם של העובדים והלקוחות, לאתיקה מקצועית ולאיכות הסביבה.
אנו מאמינים כי אחריות תאגידית מרחיבה את מעגל ההשפעה שלנו, מובילה שינוי ושיפור חברתי וסביבתי וכהשקעה לטווח ארוך, תורמת להצלחתנו הכלכלית.
כחלק ממחויבותנו לחברה בישראל ולאיכות הסביבה, אנו משתתפים בדירוג מעלה.

מהו דירוג מעלה?

מעלה הוא ארגון גג של חברות עסקיות מובילות, הפועל לקידום והטמעה של ערכי האחריות התאגידית ולפיתוח תקנים לניהול אחראי בישראל. הארגון פועל משנת 1998 ומטרתו להעלות למודעות הסקטור העסקי את חשיבותה של האחריות התאגידית למרקם החיים בחברה הישראלית.
ארגון מעלה מזהה מגמות, קובע סטנדרטים חדשים ומלווה עסקים ומנהלים בתחום האחריות התאגידית.

דירוג מעלה מתבצע מדי שנה ובוחן את החברות העסקיות הבוחרות להשתתף בו לפי אמות המידה שנקבעות על ידי ועדה עצמאית. התחומים הנבדקים הם: אסטרטגיית השמירה על איכות הסביבה, אתיקה מקצועית ועסקית, טיפוח סביבת העבודה, מעורבותם החברתית של העובדים, שמירה על בריאות, בטיחות ואיזון, התנדבות ותרומה לקהילה. הבדיקה נעשית על ידי שאלון מקיף, המתעדכן מדי שנתיים, ומסייע למפות תהליכים ארגוניים ולפתח מגמות מעשיות בתחום.

לאתר מעלה

קבוצת G1 – מובילה במעלה

בשנת 2014, מונה מיקי אדיב, מנכ"ל קבוצת G1 ליו"ר חברי הוועד המנהל של מעלה.
בשנים 2016-2018 דורגה הקבוצה בקטגוריית פלטינה+ בדירוג מעלה וקיבלה את הציון המקסימלי בהיבטים האתיים, ביחסי עבודה, בריאות ואיזון, באחריות ברכש (התנהלות מול עובדי קבלן וספקים), בגיוון והכלה של עובדים, בשמירה על איכות הסביבה, ובניהול ושקיפות תחום האחריות התאגידית.

קבוצת G1 משתתפת במנהיגות מעלה ולוקחת חלק משמעותי בפעילות הארגון, מתוך רצון ליצור מהפך במעמד העובד וביחסי העבודה בתחום השמירה והביטחון.
כקבוצת בטחון ואבטחה מובילה וחדשנית, אנו שואפים לשנות ולחדש גם בתחום האחריות התאגידית:
לסדוק את תקרת הזכוכית על ידי גיוון כוח העבודה, להקפיד על תנאי שכר הוגנים, לחזק את הצמיחה החברתית בקרב עובדי החברה, לסייע להם לאזן בין עבודה לפנאי ולחזק ולשמר את האמון שנותנים בנו עובדים, לקוחות וספקים.