הצהרת נגישות

הצהרת נגישות

הנדון: פעולות קבוצת 1G ("הקבוצה") בנושא נגישות לאנשים עם מוגבלות

כפי שידוע לך הקבוצה פועלת לשיפור השירות לכל לקוחותיה.
בישראל של 2019 כ- 20% מהאוכלוסיה הינם אנשים עם מוגבלות – אוכלוסיה זו נמנית גם היא על לקוחותינו.

רקע
בשנת 1998 חוקק חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ("החוק"), שמכוחו הותקנו תקנות שונות המיועדות, בין היתר, לשפר את איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות גם בתחום השירות.

עקרונות
החוק  והתקנות קובעים בין היתר כי חל איסור להפלות במתן שירות בין לקוחות שונים ובדגש על אנשים עם מוגבלות. כלומר, ישנה חובה לתת שירות שיוויוני לאדם עם מוגבלות, ככל מקבל שירות אחר תוך הקפדה על כבוד האדם וחירותו, הגנה על פרטיותו, וביצוע ההתאמות הנדרשות שיביאו לכך שגם אדם עם מוגבלות יוכל לקבל את השירותים הניתנים לכלל הציבור וכחלק בלתי נפרד ממנו, באופן עצמאי ובבטיחות מירבית.
חשוב לדעת כי התקנות  גם קובעות שאין לחייב אדם עם מוגבלות להיעזר בהתאמות נגישות לשירות המוצעות. כמו כן אין להטיל תשלום על אדם עם מוגבלות בשל שימוש בהתאמות, ואין להתנות את מתן השירות בהצגת תעודה המעידה על מוגבלותו של אותו אדם. אנו מאמינים כי זו הדרך לנהוג מול אוכלוסיה זו וכך אנו פועלים היום ובעתיד.

מהי נגישות?
נגישות היא התאמה של הסביבה הפיזית והאנושית ליכולותיהם הפיזיות, החושיות, הרגשיות והשכליות של אנשים עם מוגבלות, כך שיוכלו לתפקד בה באופן מלא.

נגישות השירות היא אספקת שירות המותאם לאנשים עם מוגבלות כך שיוכלו לצרוך את השירות באופן עצמאי ומכובד, במקום ובמועד שבו הוא ניתן לכלל הציבור.

 

רכזת נגישות
אושרת פחימה, מנהלת משאבי אנוש בחטיבת הפרוייקטים ובהוטלו, מונתה לרכזת הנגישות של הקבוצה. תפקיד הרכזת הינו לוודא כי בעלי התפקידים בארגון עושים את הפעולות הנדרשות לצורך הנגשת השירות וכן לתת מענה לפניות בנושא.
ניתן לפנות אליה בטלפון: 03-9375102  או בדוא"ל: oshrat.pahima@g1-group.com

 

מה אנחנו עושים על מנת להנגיש את השרות לכלל אוכלוסית הלקוחות שלנו ?
אנו בקבוצה פועלים להנגשת כל המבנים, המוצרים והשירותים של החברה על מנת לאפשר לכל לקוחותינו שירות נגיש, רגיש ושיוויוני ועל מנת לעמוד בדרישות החוק והתקנות. אנו מבצעים  תהליכים  שילוו אותנו בשנים הקרובות ופועלים בתחומים הבאים:

  • הנגשת הסניפים והמשרדים – כולל חניות נכים, דרכי גישה, עמדות נגישות , עזרים ושילוט
  • הקמת מוקד טלפוני נגיש וחלופות להתקשרות עם המוקד הטלפוני כמו SMS, דוא"ל ופקס – או באמצעות דף צור קשר
  • הנגשת אתר האינטרנט
  • נקבעו הדרכות עובדים על מנת ללמדם לספק שירות נגיש
  • הנגשת המידע והפרסום
  • פרסום הסדרי הנגישות
  • הנגשת ארועים וכנסים

כקבוצה השואפת להעניק שירות ל 100% מלקוחותיה ומתוך אחריות חברתית אני מצפה לשיתוף פעולה אישי שלך בנושא חשוב זה כחלק ממסענו המשותף להיות ארגון נגיש לכל לקוחותינו.