מדיניות איכות הסביבה

מדיניות איכות הסביבה

לקוחות יקרים,

לידיעתכם כי ניתן להחזיר לחברתנו כל ציוד אשר נרכש מקבוצת G1 (שאינו מצוי כבר בשימוש) ו/או פסולת אלקטרונית לרבות סוללות ומצברים.

את ההחזרה ניתן לבצע באחד מסניפי חטיבת המוקדים הפזורים ברחבי הארץ.

טביעת הרגל הפחמנית של החברה לשנת 2021

  • פליטת פחמן עבור חשמל – 846.20 tco2
  • פליטת פחמן עבור דלק – 3999 tco2
  • סה"כ 2021 – 4845
מדיניות איכות הסביבה