מדיניות איכות הסביבה

מדיניות איכות הסביבה

לקוחות יקרים,

ידיעתכם כי ניתן להחזיר לחברתנו כל ציוד אשר נרכש מקבוצת G1 (שאינו מצוי כבר בשימוש) ו/או פסולת אלקטרונית לרבות סוללות ומצברים.

את ההחזרה ניתן לבצע באחד מסניפי חטיבת המוקדים הפזורים ברחבי הארץ.

 

מדיניות איכות הסביבה