דוח שוויון מגדרי

דוח שוויון מגדרי – נתונים לשנת 2021

ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ חוק שכר שווה לעובדת ולעובד נתונים לשנת 2021
ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ חוק שכר שווה לעובדת ולעובד נתונים לשנת 2021
ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ חוק שכר שווה לעובדת ולעובד נתונים לשנת 2021
ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ חוק שכר שווה לעובדת ולעובד נתונים לשנת 2021